Zpřísnění podmínek pro získání hypotéky

V červnu letošního roku oznámila Česká národní banka, že od října zpřísní podmínky pro získání hypoték.

Zpřísnění podmínek pro získání hypotéky V červnu letošního roku oznámila Česká národní banka, že od října zpřísní podmínky pro získání hypoték.

Konkrétně se bude jednat o požadavky na výši příjmu žadatelů o hypoteční úvěr. Výše dluhu žadatele o hypotéku by podle nových pravidel neměla překročit devítinásobek jeho čistého měsíčního příjmu a současně by měl žadatel na splátku vynaložit maximálně 45 procent měsíčního příjmu. V pěti procentech případů však mohou banky hodnoty překročit. Jedná se o doporučení bankám, protože neexistuje zákon, který by umožnil ČNB to bankám nařídit přímo, ale v současnosti se již pracuje na novele zákona, která by proměnila doporučení v povinnost. Novým doporučením by se měly banky začít řídit od 1. října 2018.

ČNB k tomu vedl rychlý nárůst cen nemovitostí i objemu hypotečních úvěrů. Podle ČNB růst cen nemovitostí předstihuje zvyšování příjmů a má proto obavy, že by se v případě zhoršení ekonomického vývoje mohla dostat řada domácností do problému se splácením, což by se následně dotklo i bank.

Na koho bude mít doporučení největší dopad?

 

Dá se předpokládat, že největší dopad bude mít zpřísnění na jednotlivce s nižším příjmem a na rodiny s dětmi s jedním příjmem. Bude se to pravděpodobně týkat hlavně velkých měst s nejvyššími cenami nemovitostí. Regiony s nižšími cenami nemovitostí by neměly mít tak velký problém. Horší přístup k úvěrům budou mít také žadatelé, kteří si budou brát druhou a další hypotéku nebo lidé, kteří mají nižší prokazatelné příjmy, než vydělávají.

Nicméně se domníváme, že mnohem větším omezením je v současné době rychlý růst cen nemovitostí a požadavek na vlastní zdroje, kdy ČNB zakázala poskytovat hypoteční úvěry na celou hodnotu nemovitosti a v dalším kroku potom doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 % LTV (výše úvěru k hodnotě nemovitosti) a omezila objem poskytnutých hypoték nad 80 % LTV. Hypotéky se zástavní hodnotou nemovitosti nad 80 % mohou banky poskytnout pouze 15 % z celkového objemu poskytnutých hypoték. Celá řada žadatelů obchází toto doporučení dofinancováním jiným úvěrem, nejčastěji ze stavebního spoření a hrozí tak předlužení. Samoregulačním faktorem potom bude pravděpodobný růst úrokových sazeb.