S počátkem dubna přichází důležité změny v poskytování hypoték

S platností od 1.4.2020 Česká národní banka zpřísňuje limity úvěrových ukazatelů k poskytnutí hypotečních úvěrů. Článek Vám přiblíží nová pravidla nutná k poskytnutí hypotéky.

S počátkem dubna přichází důležité změny v poskytování hypoték S platností od 1.4.2020 Česká národní banka zpřísňuje limity úvěrových ukazatelů k poskytnutí hypotečních úvěrů. Článek Vám přiblíží nová pravidla nutná k poskytnutí hypotéky.

Zpřísnění ukazatelů

Česká národní banka ze zákona disponuje pravomocí upravovat základní ukazatele důležité pro poskytování hypotečních úvěrů - DTI, DSTI a LTV ty od prvního dubna projdou důležitými změnami, jejichž hranici bude nově určovat věk žadatelů.

DTI, tedy poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr vůči jeho čistému ročnímu příjmu bude nastaven na 8,5 a u žadatelů o hypotéku do 36 let na 9,5. Příkladem je člověk žádající o hypotéku v objemu 4 000 000 Kč s ročním příjmem 432 000 Kč (36 000 Kč měsíčně, nebo dva žadatelé každý s příjmem 18 500 Kč měsíčně). Zde vychází DTI na 9,2. Pokud bude věková hranice žadatele do 36 let, nebude mít žadatel problém, jestliže však bude mít 37 a více let, už s hypotékou nepochodí a bude potřebovat příjem vyšší.

DSTI, vyjadřuje poměr mezi výší všech měsíčních splátek žadatele a jeho čistým měsíčním příjmem. Zjednodušeně to znamená, že suma všech vašich měsíčních splátek i se splátkou nové hypotéky nesmí přesáhnout 45 % z vašeho čistého měsíčního příjmu. Pokud vám je 36 let a méně, budete mít výhodu, jelikož je zde hranice posunuta na 50 %.

Změnám se nevyhne ani s hypotékami nejčastěji skloňovaný ukazatel LTV, neboli procentní poměr mezi výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Pokud vám je 36 let a více, musíte nově na koupi použít až 20 % z vlastních zdrojů. Pro žadatele, kterým je 36 let a méně bude stačit stále alespoň 10% a nic se pro ně nezmění. (nechcete dokládat žádné vlastní peníze a zajímá Vás 100% hypotéka?).

Důvody zpřísnění a co si ze změn odnést?

Hlavním důvodem je dle vyjádření ČNB přetrvávající nadhodnocení cen bydlení a cíl zabránit zranitelnosti bankovního sektoru. Zpřísnění tak může podle odhadů ovlivnit až 10 % potenciálních žadatelů o hypotéku, kteří na ni dosáhnou obtížněji, nebo vůbec. Na druhou stranu můžeme čekat, že řada bank ještě více podpoří mladé klienty do 36 let na cestě za vlastním bydlením, a to například slevou na úrokové sazbě.

Důležité je také dbát na změny při refinancování. Nové limity DSTI, DTI a LTV nemusí být uplatňovány u účelu refinancování při splnění specifických podmínek (refinancování zajištěného úvěru bez navýšení, splatnost nového úvěru není delší než u refinancovaného, nový úvěr je zajištěn minimálně všemi nemovitostmi, které zajišťují původní úvěr). Pokud se tyto podmínky splní, bude uplatněno DSTI 70%, DTI 12 a LTV až 90%. 

Zajímá vás, zdali i přes nové ukazatele na hypotéku dosáhnete? Kontaktujte našeho hypotečního specialistu, nebo využijte hypoteční kalkulačku.