Jak získat hypoteční úvěr bez vlastních prostředků?

Pokud v současné době člověk přemýšlí nad žádostí o hypoteční úvěr, musí znát nastavené limity od České národní banky, které mohou poskytnutí hypotečního úvěru značně zkomplikovat.

Jak získat hypoteční úvěr bez vlastních prostředků? Pokud v současné době člověk přemýšlí nad žádostí o hypoteční úvěr, musí znát nastavené limity od České národní banky, které mohou poskytnutí hypotečního úvěru značně zkomplikovat.

LTV

Hlavním důležitým limitem je mít naspořeno alespoň 10 % z odhadní ceny nemovitosti. Zde mohou tvrdě narazit zejména mladší žadatelé, jelikož za sebou nemají dostatečnou pracovní historii, která by jim ke zvýšení úspor pomohla, popřípadě samo žadatele, kteří se musí spoléhat na svoje vlastní naspořené prostředky. Ideálním případem je však dodat alespoň 20 % z ceny nemovitosti, jelikož se žadatel dostane do pásma 80 % LTV = výše úvěru / hodnota nemovitosti (LTV), kde banky poskytují zpravidla nižší úrokové sazby. Celé situaci dále bohužel nepomáhají ani vysoké ceny nemovitostí, kdy v případě prodejní ceny bytové jednotky v hodnotě 6 miliónů korun musí žadatel dodat až 600 000 korun z vlastních prostředků.

Ručení jinou nemovitostí

Pokud žadatel o hypoteční úvěr nedisponuje dostatečnými úsporami, nebo je do úvěru odmítá vložit, může využít možnosti ručit další nemovitostí. Banka v takovém případě sečte hodnoty obou nemovitostí (té, jenž je cílem koupě s druhou zastavovanou). V takovém případě však musí být splněna podmínka toho, aby odhadní cena obou nemovitostí překročila hodnotu kupované nemovitosti i potřebných úspor. Pokud by si tedy žadatel vybral byt v hodnotě 6 miliónů korun a ručil další nemovitostí v hodnotě 3 miliónů, dostal by se na LTV 66 % a odpadla by mu povinnost dodat vlastní prostředky, zároveň by také disponoval výhodou nižší úrokové sazby, než v případě 90 % LTV.

Nevýhody spojené s ručením další nemovitostí

Často můžeme spatřit případy, kdy mladší žadatel, jenž nemá dostatečné úspory potřebné k poskytnutí úvěru požádá rodiče o ručení jejich nemovitostí. Ti se mohou zdráhat podpisu zástavní smlouvy, jelikož v případě platební neschopnosti může banka nemovitost zpeněžit. Obavy ručitelů lze však snížit sjednáním pojištění schopnosti splácet a také tím, že není nutné ručit nemovitostí po celou dobu splatnosti úvěru, která může dosahovat až třiceti let. Nemovitost může být totiž vyvázána ze zástavního práva banky tehdy, jakmile dojde ke splacení jistiny rovné velikosti požadovaných úspor, například tedy alespoň 10 % LTV.

Jakou nemovitost můžete dát do zástavy?

Jako druhou zástavu hypotéky můžete využít rodinný dům, byt, chatu, nebo pozemek. V případě pozemku musíte dbát na to, aby byl vedený v územním plánu jako stavební a měl navedené inženýrské sítě alespoň ke své hranici, společně s příjezdovou komunikací. Rekreační objekty musí mít číslo popisné, nebo evidenční, navedenou vodu, elektřinu a příjezdovou cestu. Pozor však musíte dát na komerční objekty, či podnikatelské provozovny, kde s podpisem zástavní smlouvy u banky nepochodíte. Nemovitost na sobě samozřejmě také nesmí mít zástavní právo ani zákaz zcizení a zatížení. Pokud si nejste jistí, zdali některý z těchto parametrů nepostihuje Vaši nemovitost, stačí zkontrolovat výpis z katastru nemovitostí (List Vlastnictví). Podmínky se u některých institucí však mohou lišit, proto neváhejte využít našich poradenských služeb a my Vám s hypotékou rádi pomůžeme.