Hypotéka pro cizince

Jaké faktory ovlivňují načerpání hypotečního úvěru pro cizince? Je to složité? Nemusí být! Dosáhnout na hypoteční úvěr pro cizince může být celkem snadné a to i bez trvalého pobytu.

Hypotéka pro cizince Jaké faktory ovlivňují načerpání hypotečního úvěru pro cizince? Je to složité? Nemusí být! Dosáhnout na hypoteční úvěr pro cizince může být celkem snadné a to i bez trvalého pobytu.

Hypoteční úvěry pro cizince dnes poskytují všechny hypoteční banky v České republice, ale má to svá specifika. Přístup jednotlivých bank k cizincům je velmi rozdílný. Pokud jedna banka úvěr zamítne, ještě není nic ztraceno. V tomto okamžiku stačí správně zvolit banku. V případech, kdy je spolužadatelem občan České republiky (manžel/ka nebo registrovaný partner), mohou být kritéria na schválení hypotečního úvěru méně přísná.

První důležitou informací pro všechny banky je země původu žadatele. Nejsnazší zisk úvěru mají žadatelé s občanstvím na území Evropské unie. Speciální podmínky jsou pak pro Slováky, ti mají často dokonce totožné podmínky jako čeští občané. Další skupinou jsou žadatelé z třetích zemí. Sem zpravidla řadíme cizince z ostatních států Evropy mimo EU, cizince ze severní Ameriky (např. Američani, Kanaďané) a ze stabilnější asijských států (např. Japonci). Poslední skupinou jsou žadatelé z rizikových zemí – pro ně je zisk hypotéky úplně nejsložitější, nicméně není nemožný. Patří sem konkrétně lidé z Afghánistánu, Nigérie či Vietnamu. 

Druhou zásadní informací pro všechny banky je typ pobytu v České republice. V ideálním případě má cizinec v České republice trvalý pobyt, ten akceptuje většina bank. O trvalý pobyt je možné zažádat po prokázání 5letého nepřetržitého pobytu na území ČR. Pokud tuto podmínku pro zisk trvalého pobytu cizinec nesplňuje, je výhodou mít alespoň pobyt přechodný. Zde platí pravidlo – čím delší dobu má cizinec přechodný pobyt, tím větší je pravděpodobnost, že úvěr získá. Žádat o přechodný pobyt je možné v případě, že cizinec pochází z Evropské unie. Pokud je cizinec občanem z třetích zemí, musí mít v České republice takzvaný dlouhodobý pobyt. Požádat o něj mohou ti cizinci, kteří mají vízum delší než 90 dnů a plánují v ČR zůstat déle než 1 rok.

Třetí zásadní informací, stejně jako u českých žadatelů, je výše a původ příjmů. Podstatné je tedy to, z jaké země příjmy pocházejí a zároveň musí být dostatečně vysoké. V ideálním případě pochází příjmy za posledních 24 měsíců z České republiky – s těmi je to nejjednodušší. Pokud příjmy pochází ze zahraničí, je nutné prokazovat výši a původ příjmů včetně překladu dokumentů. Většina bank má však s příjmy ze zahraničí problém – akceptují je jen velmi omezeně. V případě zaměstnance se k příjmům standardně dokládá potvrzení od zaměstnavatele na formuláři banky a výpisy z účtů s příchozí mzdou za poslední 3 měsíce. V některých případech si banka může vyžádat kopii pracovní smlouvy.

Ostatní parametry včetně posouzení bonity žadatele jsou pro cizince ve většině případů stejné jako pro české žadatele. Zároveň musí mít dostatečnou hodnotu zástavy. Ve většině případů je výše LTV stejné jako u českých klientů tzn. 80 %, v některých případech u klientů mladších 36 let lze získat hypotéku i s 90% LTV. S čím se však mohou cizí státní příslušníci potkat jsou vyšší požadavky na vlastní zdroje. Banka může požadovat až 20 % z investičních nákladů na pořízení nemovitosti.

Máte zájem o hypoteční úvěr pro cizince? Kontaktujte našeho hypotečního specialistu, nebo využijte hypoteční kalkulačku.