Zástavce

Zástavce je vlastník nemovitosti, který dává do zástavy svůj majetek ve prospěch banky (zástavního věřitele).