Vinkulace pojištění

Při vinkulaci pojištění je pojistné plnění připsáno ve prospěch věřitele (banky).