Úvěrová smlouva

Úvěrovou smlouvou vzniká úvěrový vztah mezi bankou a věřitelem.