Splatnost úvěru

Je časový úsek, za který bude hypotéka splacena. U hypotečních úvěrů se nejčastěji setkáte se splatností 5 až 30 let.