Schválení úvěru

Schválení úvěru je výsledek procesu, při kterém banka posoudí všechny předložené podklady, schopnost klienta splácet a rozhodne o samotném schválení.