Prescoring

Prescoring je proces při, kterém banka předběžné posoudí schopnost klienta splácet úvěr.