Odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti zpracovává odhadce pověřený bankou.