NRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je obdobou bankovního registru (BRKI) s tím rozdílem, že hlavním uživatelem nebankovního registru jsou v současnosti zejména leasingové a splátkové společnosti.

NRKI

 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je obdobou bankovního registru (BRKI) s tím rozdílem, že hlavním uživatelem nebankovního registru jsou v současnosti zejména leasingové a splátkové společnosti. 

V rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI a NRKI však do něj mají přístup i bankovní instituce. Nebankovní registr klientských informací představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty.

NRKI je vytvořen na základě informací, které věřitelské subjekty poskytují CNCB (Czech Non-banking Credit Bureau) a které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů (jde např. o informace o tom, zda závazky klienta jsou nebo nejsou řádně a včas plněny). Informace obsažené v registrech jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace uchovány v registru nebankovním po dobu šesti měsíců.