Návrh na vklad

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je řízení (úkon), kterým provedete změnu na listu vlastnictví.