Mimořádná splátka

Podle nových pravidel Zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 je možná mimořádná splátka úvěru kdykoliv za cenu účelně vynaložených nákladů banky.

Mimořádná splátka

 

Podle nových pravidel Zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 je možná mimořádná splátka úvěru kdykoliv za cenu účelně vynaložených nákladů banky. V zákoně je dále několik výjimek, kdy je mimořádná splátka zdarma. Jedná se například možnost udělat mimořádnou splátku jednou ročně až do výše 25 % jistiny. Tuto mimořádnou splátku je možné zaplatit v měsíci před výročím smlouvy.

Další možností mimořádné splátky je doplacení úvěru z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci a invalidity (pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet). Stejně tak je možné předčasně splatit i celý hypoteční úvěr v souvislosti s prodejem nemovitosti, která byla hypotečním úvěrem financována, či použita jako zajištění.

Podmínkou je, aby byl hypoteční úvěr sjednán na delší dobu než 2 roky. Banka si bude moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady (např. administrativní náklady na zpracování žádosti, náklady na vydání hypotečních zástavních listů, úrok zaplacený za mezibankovní půjčku apod.), a to do maximální výše 1 % z předčasně splacené části, nejvýše však 50 000 Kč.