LV- List vlastnictví

List vlastnictví, ve zkratce LV, je veřejná listina, obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci a slouží k prokazování tohoto vlastnictví.