LTV

Loan to value ratio (LTV), česky "poměr výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti".

LTV

 

Loan to value ratio (LTV), česky to znamená poměr výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti. LTV je vždy vyjádřeno %. V dnešní době se jedná o hodně diskutované téma, protože díky zákonu o spotřebitelském úvěru z roku 2016 a regulativním změnám ČNB byla snížena hranice LTV maximálně na 90 % a bankám bylo doporučeno poskytovat úvěry s maximální hodnotou 80 % LTV. Standardní hypotéky jsou tedy poskytovány maximálně do 80 % LTV a zbytek musí mít klient našetřeno, nebo pokud má možnost, tak úvěr dozajistit jinou nemovitostí. U 90 % hypoték je situace složitější, protože banky je sice mají v nabídce, ale je u nich podtsatně vyšší úroková sazba. Klienti žádající o hypotéku s LTV vyšším než 80 % musí být navíc mladší 36 let.