Jistina úvěru

Jistina úvěru je nazýván aktuální zůstatek úvěru bez příslušenství, tedy původně půjčená částka která je ponížena o splátky jistiny.