Hypotéka

Spotřebitelským úvěrem na bydlení (hypotékou), je úvěr, který je zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci.

Hypotéka

 

Spotřebitelským úvěrem na bydlení (hypotékou), je úvěr, který je zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci. Hypotéka je účelový úvěr, který může sloužit k nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci. K výstavbě nemovitosti nebo součásti nemovité věci. Úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu. Změně stavby (rekonstrukce) podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím. K úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby (koupě, výstavba, rekonstrukce). Splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté účelově (koupě, rekonstrukce, výstavba). Spotřebitelským úvěrem na bydlení je také poskytnutý úvěr stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.