BRKI

Bankovní registr klientských informací (BRKI) je zabezpečená databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty.

BRKI

 

Bankovní registr klientských informací (BRKI) je zabezpečená databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. 

V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového produktu a dále po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi klientem a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání žádosti o uzavření příslušné smlouvy.