Bonita klienta

Bonitou se dá zjednodušeně nazvat schopnost klienta splácet (dostát svým závazkům).